Placeholder Picture
Placeholder Picture
Leerkrachten basisonderwijs

Kalender basisonderwijs

09-04-2020
Toelatingscommissie & toelating reguliere aanmelders Henegouwenlaan
De toelatingscommissie beoordeelt de aangeleverde informatie vanuit het basisonderwijs.
Het advies van de toelatingscommissie wordt bepaald door:
• het advies van de basisschool;
• de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Hierin staat extra informatie over de vorderingen op het gebied van taal, rekenen, de motivatie en het sociaal emotioneel functioneren van de leerling;
• een verslag van een psychologisch onderzoek (NIO).

15-04-2020
Toelating reguliere aanmelders Oude Bossche Baan
Het Stedelijk College Eindhoven verstuurt de uitslag van de toelating reguliere aanmelders en verzoekt om bevestiging van plaatsing.

15-04-2020 t/m 17-04-2020
Papieren afname centrale eindtoets groep 8
Papieren afname centrale eindtoets, of andere eindtoetsen.
28-05-2020 t/m 29-05-2020
Aanmelding VO-VO, locatie Oude Bossche Baan
Deze data zijn onder voorbehoud van evt. wijzigingen.
28-05-2020 t/m 29-05-2020
Aanmelding i.v.m herziene adviezen, locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan
Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2020 kunnen leerlingen met een herzien advies zich aanmelden op locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan. Deze data zijn onder voorbehoud van evt. wijzigingen.
05-06-2020
Toelatingscommissie & toelating herziene adviezen Henegouwenlaan
De toelatingscommissie beoordeelt de aangeleverde informatie vanuit het basisonderwijs.
Het advies van de toelatingscommissie wordt bepaald door:
• het advies van de basisschool;
• de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Hierin staat extra informatie over de vorderingen op het gebied van taal, rekenen, de motivatie en het sociaal emotioneel functioneren van de leerling;
• een verslag van een psychologisch onderzoek (NIO).

17-06-2020
Kennismakingsmiddag nieuwe eerstejaars leerlingen locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan
Woensdag 17 juni 2020 organiseert het Stedelijk College Eindhoven een korte kennismakingsmiddag voor nieuwe eerstejaars leerlingen op locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan. Zo kunnen deze nieuwe leerlingen alvast kennismaken met elkaar en met hun mentor. Daarnaast krijgen de leerlingen informatie over het nieuwe schooljaar. Een uitnodiging voor deze middag zal eind mei 2020 naar het huisadres worden gestuurd.

18-06-2020
Ouderavond nieuwe eerstejaars leerlingen, locatie Oude Bossche Baan
Ouders van nieuwe eerstejaars leerlingen worden uitgenodigd voor deze avond op locatie Oude Bossche Baan.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl