Placeholder Picture
Voorlichting

Kalender ouders

04-11-2019 t/m 07-11-2019
Bezoek basisscholen, locatie Oude Bossche Baan
Groep 8 leerlingen kunnen vanuit de basisschool een bezoek brengen aan locatie Oude Bossche Baan. Zo kunnen zij zelf kijken hoe het is om bij ons op school te zitten.
11-11-2019
Algemene informatie-avond, locatie Henegouwenlaan
Leerlingen van groep 8 en hun ouders krijgen tijdens deze avond informatie over de opleidingen (t)vwo, (t)havo en (t)mavo. Aanvang: 18.30 uur.
25-11-2019
Algemene informatie-avond, locatie Oude Bossche Baan
Vmbo informatie-avond voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8.
Deze avond start om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.
16-12-2019 t/m 19-12-2019
Bezoek basisscholen, locatie Henegouwenlaan
Groep 8 leerlingen kunnen vanuit de basisschool een bezoek brengen aan locatie Henegouwenlaan. Zo kunnen zij zelf kijken hoe het is om bij ons op school te zitten.
31-01-2020 t/m 01-02-2020
Open avond en dag locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan
Op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari 2020 kunnen leerlingen van groep 7 en 8 met hun familie de open dagen van het Stedelijk College Eindhoven bezoeken.
Zoals ieder jaar staan er allerlei activiteiten gepland; bezoekers krijgen uitleg over verschillende richtingen en vakken, er zijn presentaties over onze school en de verschillende afdelingen, (sportieve) doe-dingen en muzikale- en dansuitvoeringen. Leerlingen kunnen meedoen met proefjes op de sciencefloor en bezoekers op de locatie Oude Bossche Baan kunnen zich uitleven op de praktijkpleinen.

Open dagen
Vrijdag 31 januari 2020: van 18.30 tot 21.00 uur
Zaterdag 01 februari 2020: van 11.00 tot 14.00 uur
03-02-2020 t/m 04-02-2020
vmbo vooraanmeldingsavonden
Op locatie Oude Bossche Baan staan vmbo vooraanmeldingsavonden gepland op 3 en 4 februari 2020 van 17.00 - 21.00 uur. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen op deze avonden aangemeld worden. Ouders melden aan met het aanmeldformulier van het RSV en relevante documenten ivm de ondersteuningsbehoefte.
03-02-2020 t/m 07-02-2020
Vooraanmelding (t)vwo, (t)havo en (t)mavo
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen in deze week aangemeld worden op locatie Henegouwenlaan.
Ouders melden aan met het aanmeldformulier van het RSV en relevante documenten ivm de ondersteuningsbehoefte.
05-02-2020
vmbo vooraanmeldingsmiddag
Op locatie Oude Bossche Baan staat een vmbo vooraanmeldingsmiddag gepland op 5 februari 2020 van 13.00 - 16.00 uur.
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen op deze middag aangemeld worden. Ouders melden aan met het aanmeldformulier van het RSV en relevante documenten ivm de ondersteuningsbehoefte.
17-02-2020
Algemene informatie-avond, locatie Henegouwenlaan
Leerlingen van groep 8 en hun ouders krijgen tijdens deze avond informatie over de opleidingen (t)vwo, (t)havo en (t)mavo. Aanvang: 18.30 uur.
18-02-2020 t/m 04-03-2020
Toelatingscommissie vooraanmeldingen, locatie Oude Bossche Baan
De toelatingscommissie beoordeelt de aangeleverde informatie vanuit het basisonderwijs. Het advies van de toelatingscommissie wordt bepaald door:
• het advies van de basisschool;
• de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Hierin staat extra informatie over de vorderingen op het gebied van taal, rekenen, de motivatie en het sociaal emotioneel functioneren van de leerling;
• een verslag van een psychologisch onderzoek (NIO).

Er staan 3 data gepland waarop de toelatingscommissie op locatie Oude Bossche Baan bijeen komt:
  • dinsdag 18 februari 2020
  • donderdag 20 februari 2020
  • woensdag 4 maart 2020

02-03-2020 t/m 04-03-2020
Aanmeldingsweek reguliere leerlingen Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan
Reguliere leerlingen kunnen zich op de volgende dagen aanmelden op onze locaties:

Locatie Henegouwenlaan:
Opleidingen: vwo (gymnasium-atheneum), tvwo, havo, thavo, mavo, tmavo

maandag 2 maart 2020 (19.00 - 21.00 uur)
dinsdag 3 maart 2020 (19.00 - 21.00 uur)
woensdag 4 maart 2020 (14.00 - 16.00 uur)

Locatie Oude Bossche Baan:
Opleidingen: vmbo basis, kader en mavo

maandag 2 maart 2020 (17.00 - 21.00 uur)
dinsdag 3 maart 2020 (17.00 - 21.00 uur)
woensdag 4 maart 2020 (13.00 - 16.00 uur)

Op de Oude Bossche Baan gelden bovenstaande aanmeldingsdagen ook voor het Antoon Schellens College en de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA).

12-03-2020
Toelatingscommissie & toelating vooraanmelders Henegouwenlaan
De toelatingscommissie beoordeelt de aangeleverde informatie vanuit het basisonderwijs.
Het advies van de toelatingscommissie wordt bepaald door:
• het advies van de basisschool;
• de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Hierin staat extra informatie over de vorderingen op het gebied van taal, rekenen, de motivatie en het sociaal emotioneel functioneren van de leerling;
• een verslag van een psychologisch onderzoek (NIO).

18-03-2020
Toelating vooraanmelders Oude Bossche Baan
Het Stedelijk College Eindhoven verstuurt de uitslag van de toelating vooraanmelders en verzoekt om bevestiging van plaatsing.

24-03-2020 t/m 30-03-2020
Toelatingscommissie reguliere aanmelders Oude Bossche Baan
De toelatingscommissie beoordeelt de aangeleverde informatie vanuit het basisonderwijs. Het advies van de toelatingscommissie wordt bepaald door:
• het advies van de basisschool;
• de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Hierin staat extra informatie over de vorderingen op het gebied van taal, rekenen, de motivatie en het sociaal emotioneel functioneren van de leerling;
• een verslag van een psychologisch onderzoek (NIO).

Er staan 3 data gepland waarop de toelatingscommissie op locatie Oude Bossche Baan bijeen komt:

  • dinsdag 24 maart 2020
  • donderdag 26 maart 2020
  • maandag 30 maart 2020
09-04-2020
Toelatingscommissie & toelating reguliere aanmelders Henegouwenlaan
De toelatingscommissie beoordeelt de aangeleverde informatie vanuit het basisonderwijs.
Het advies van de toelatingscommissie wordt bepaald door:
• het advies van de basisschool;
• de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Hierin staat extra informatie over de vorderingen op het gebied van taal, rekenen, de motivatie en het sociaal emotioneel functioneren van de leerling;
• een verslag van een psychologisch onderzoek (NIO).

15-04-2020
Toelating reguliere aanmelders Oude Bossche Baan
Het Stedelijk College Eindhoven verstuurt de uitslag van de toelating reguliere aanmelders en verzoekt om bevestiging van plaatsing.

15-04-2020 t/m 17-04-2020
Papieren afname centrale eindtoets groep 8
Papieren afname centrale eindtoets, of andere eindtoetsen.
28-05-2020 t/m 29-05-2020
Aanmelding VO-VO, locatie Oude Bossche Baan
Deze data zijn onder voorbehoud van evt. wijzigingen.
28-05-2020 t/m 29-05-2020
Aanmelding i.v.m herziene adviezen, locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan
Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2020 kunnen leerlingen met een herzien advies zich aanmelden op locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan. Deze data zijn onder voorbehoud van evt. wijzigingen.
05-06-2020
Toelatingscommissie & toelating herziene adviezen Henegouwenlaan
De toelatingscommissie beoordeelt de aangeleverde informatie vanuit het basisonderwijs.
Het advies van de toelatingscommissie wordt bepaald door:
• het advies van de basisschool;
• de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Hierin staat extra informatie over de vorderingen op het gebied van taal, rekenen, de motivatie en het sociaal emotioneel functioneren van de leerling;
• een verslag van een psychologisch onderzoek (NIO).

17-06-2020
Kennismakingsmiddag nieuwe eerstejaars leerlingen locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan
Woensdag 17 juni 2020 organiseert het Stedelijk College Eindhoven een korte kennismakingsmiddag voor nieuwe eerstejaars leerlingen op locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan. Zo kunnen deze nieuwe leerlingen alvast kennismaken met elkaar en met hun mentor. Daarnaast krijgen de leerlingen informatie over het nieuwe schooljaar. Een uitnodiging voor deze middag zal eind mei 2020 naar het huisadres worden gestuurd.

18-06-2020
Ouderavond nieuwe eerstejaars leerlingen, locatie Oude Bossche Baan
Ouders van nieuwe eerstejaars leerlingen worden uitgenodigd voor deze avond op locatie Oude Bossche Baan.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl