De weg naar jouw toekomst!
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Online open dagen    Lees meer 

Welkom   Lees meer 

Digitaal onderwijs   Lees meer 

Horizongebieden   Lees meer 

Engels op alle niveau's   Lees meer 

Wetenschapper worden?   Lees meer 

Informatie Brugklaskrant
Oude Bossche Baan   Lees meer 

Ontdek je talenten   Lees meer 

Informatie Brugklaskrant Henegouwenlaan   Lees meer 

Laatste nieuws
Update Google

Update Google Workspace for Education. Op verzoek van SIVON (een coöperatie van schoolbesturen po en vo) en SURF (de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een advies uitgebracht over het gebruik van Google

Lees meer... >
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl