Placeholder Picture
Placeholder Picture
Voorlichting

Voorlichtingsavonden en bezoeken groep 8

In de maanden november en december zijn er volop voorlichtingsactiviteiten op de locaties van het Stedelijk College Eindhoven, de informatieavonden op de basisscholen en de bezoeken van groep 8 aan de Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan. De basisscholen ontvangen ieder jaar in augustus/september een brief en inschrijfformulier, waarmee ze aan kunnen geven waar ze belangstelling voor hebben:
  • een bezoek aan locatie Henegouwenlaan;
  • workshops aan locatie Oude Bossche Baan;
  • een voorlichtingsbijeenkomst op de basisschool voor de leerlingen;
  • een voorlichtingsbijeenkomst op de basisschool voor ouders over: actuele ontwikkelingen in de onderbouw, de tweede fase mavo/havo/vwo, tweetalig onderwijs (t-vwo, t-havo en t-mavo), leerwegen in het vmbo.
We hopen samen met de basisschool, jou en je ouders voldoende houvast te kunnen bieden bij de keuze van je nieuwe school en de opleiding.
Op onze locaties vind je meer informatie over de doorstroommogelijkheden naar het beroepsonderwijs.


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl