Placeholder Picture
Placeholder Picture
Minimasters

Minimasters 2019-2020

Voor leerlingen van groep 8 die graag extra uitdaging willen

minimastersOok dit schooljaar zullen we weer onze masterclasses geven voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen die extra uitgedaagd willen worden: de Minimasters.

Wat gaan we doen?
Leerlingen die van de basisschool toestemming krijgen om hieraan mee te doen, gaan 3 verschillende blokken van elk 4 lessen volgen; ze krijgen dus zeker niet alle blokken.
De blokken die we dit jaar zullen aanbieden zijn:
 
natuurkunde Lego® EV3: het bouwen en programmeren van een robot
taal talen en culturen van Europese en niet-Europese landen
natuur met iemand van het IVN in het Henry Dunantpark en Dommeldal op zoek gaan naar en het bestuderen van plantjes en dieren
biologie forensische technieken (CSI),
Chinees een introductie op de Chinese taal en cultuur
wiskunde opdrachten op het gebied van wiskunde, ruimtelijk inzicht en programmeren

Het is niet mogelijk om voor een bepaald blok in te tekenen; de indeling van de leerling zal per basisschool gebeuren. Leerlingen van dezelfde basisschool worden altijd in dezelfde groep geplaatst en dit geldt ook voor leerlingen uit dezelfde klas. Er wordt uiteraard geen stof aangeboden die later in het reguliere pakket ook zal worden gegeven.

Wie kunnen er mee doen? 
De Minimasters worden georganiseerd voor leerlingen die in groep 8 extra uitgedaagd willen worden omdat zij het reguliere programma gemakkelijk kunnen volgen. Dit betekent ook dat er wat gevraagd wordt van de deelnemers: motivatie en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk om iets geheel nieuws uit te zoeken en om te proberen dat onder de knie te krijgen. Met alleen achteroverleunen en een houding van ‘vertel het me maar’ zal de Minimasters niets voor haar/hem zijn.
In eerste instantie zal de basisschool bepalen welk kind hiervoor in aanmerking komt, maar ook u als ouders en de kinderen zelf hebben hierin een belangrijke stem.
Van de leerlingen wordt een bijdrage in de kosten van € 75,- gevraagd voor de gehele periode.

 
Wanneer worden de Minimasterlessen gegeven?
Op woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur op het Stedelijk College Eindhoven aan de Henegouwenlaan 2. We hanteren de volgende data:
• blok 1:           23 en 30 oktober, 6 en 13 november
• blok 2:           20, 27 november, 4 en 11 december
• blok 3:           18 december, 8, 15 en 22 januari
Opmerking: 26 december en 1 januari is het kerstvakantie.
Op 23 oktober (de eerste les) beginnen we om 9:15 uur.

Hoe kunnen leerlingen worden opgegeven? 
Om hiervoor aan te melden klikt u op de volgende link: INSCHRIJVEN MINIMASTERS 

U kunt uw kind inschrijven tot vrijdag 4 oktober 2019. Als het maximale aantal inschrijvingen is bereikt, zal er geloot gaan worden.
In week 41 (de week van 7 oktober) krijgt u per mail informatie over de groep waarin uw kind is ingedeeld.

Het is de bedoeling dat de aanmelding van de Minimasters geheel buiten de basisschool om gaat en dat u als ouders zelf voor de inschrijving zorgt. Uiteraard dient u wel toestemming van de school te hebben.

Zijn er nog vragen dan kunt u die ook mailen naar Bert Benthem, bèta-coördinator:  bbenthem@stedelijkcollege.nl  


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl